Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Schoolgids

De schoolgids geeft u informatie onze school.

U vindt in deze gids een samenvatting van onze visie, onze doelstellingen en onze manier van werken. Ons streven is om de kinderen een goede en fijne basisschoolperiode te bieden. Als leerkrachten weten wij ons daarbij gesteund door vele ouders die ons daarbij helpen.

Hieronder kunt u de informatie van schooljaar 2022-2023 downloaden.

Lukt het niet om de PDF te openen? Installeer dan Adobe Reader.


Het schoolplan van KC De Achtbaan is opgesteld in samenwerking met het hele team.

Samen hebben wij bepaald welke punten voor ons van belang zijn om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.
Met dit document kunnen wij verantwoording over ons handelen afleggen aan de belanghebbenden. Voor de dagelijkse praktijk zien wij dit schoolplan echter veel meer als een werkplan. De leidraad die de richting aangeeft waarin de school zich de komende vier jaren gaat ontwikkelen.

Lukt het niet om de PDF te openen? Installeer dan Adobe Reader.


De praktische zaken en jaarkalender. 

De praktische zaken zijn gericht op het dagelijks reilen en zeilen van de school. Denk hierbij aan schooltijden, studiedagen, eten en drinken, gym, etc. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de nog meer groepsspecifieke informatie met de leerdoelen en bijzonderheden van elk leerjaar. Achter de praktische zaken vindt u de jaarplanning met daarin per maand een overzicht van de activiteiten. Deze activiteiten worden na de vakantie ook in de Parro kalender gezet

Hieronder kunt u de schoolgids van schooljaar 2022-2023 downloaden.

Lukt het niet om de PDF te openen? Installeer dan Adobe Reader.