Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Vreedzame school

Op De Achtbaan werken we vanuit de principes van De Vreedzame School.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Individuele leerdoelen

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:

 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • Constructief conflicten op te lossen
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
 • Volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht en de sociale,
 • Emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor bovenstaande doelen.

Collectieve doelen

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

Het basiscurriculum

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken:

 1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
 3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
 4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 6. We zijn allemaal anders – diversiteit.

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.