Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Visie

Op De Achtbaan hanteren we het motto: 'Leren doe je van èn met elkaar'.

Samen leven, samen ontwikkelen

We willen dat de kinderen tot autonome en zelfredzame kinderen opgroeien. Dat betekent dat we een open en veilige omgeving creëren, waarin kinderen leren nadenken en keuzes te maken. We vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren en vertrouwen. Er zijn regels en afspraken; de leerkracht geeft ruimte, maar biedt ook grenzen waarbinnen leerlingen in vrijheid kennis en ervaring kunnen opdoen.

Kinderen laten groeien tot een wereldburger

Met elkaar zijn wij een Vreedzame school. Dat betekent dat wij verschillen in mensen prima vinden, dat we vriendelijk met elkaar omgaan, conflicten dus Vreedzaam oplossen en dat we kinderen een stem geven in onze school. Samen zorgen wij voor een positieve sfeer. 

Bij ons op school laten we talent van kinderen groeien. We ontwikkelen de kennis en vaardigheden van kinderen als het gaat om taal, lezen, schrijven en rekenen. We bieden kinderen kansen om hun kennis en ervaringen uit te breiden door de lessen van wereldoriëntatie, excursies op gebied van kunst & cultuur, natuur & milieu educatie en talentmiddagen.

Samen staan we sterk:

Kinderen

Op De Achtbaan leren de kinderen van én met elkaar. Ze leren elkaar aan te moedigen, elkaar te helpen en zich verantwoordelijk te voelen. Door coöperatieve werkvormen maken de kinderen gebruik van elkaars kwaliteiten. 

Ouders

Op De Achtbaan wordt elke dag gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met u. Door onze krachten te bundelen, kunnen we het beste uit het kind halen. Vertrouwen in elkaar hebben is hierbij essentieel. Daarnaast streven we naar een hoge betrokkenheid van ouders en hechten we veel waarde aan uw inbreng voor de school.

 

Talentontwikkeling

Op De Achtbaan krijgen kinderen alle ruimte om hun (creatieve) talenten te ontwikkelen. De gebeurt vaak op een speelse manier. We stimuleren leerlingen om nieuwsgierig te zijn en op zoek te gaan naar oplossingen.

Katholiek

We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging, herkomst of maatschappelijke positie van ouders. Onze katholieke identiteit betekent dat we aandacht en respect hebben voor de mensen om ons heen. Ook luisteren we naar bijbelverhalen en gaan hierover met elkaar in gesprek. 

Vieringen

Momenten zoals Kerst, Carnaval en Pasen worden samen gevierd. Met elkaar zorgen we voor een gezellige en open sfeer, waar kinderen en ouders zich welkom voelen. Leerlingen krijgen tijdens vieringen de mogelijkheid om hun creatieve talenten te ontplooien en te delen met de rest van de school. 

Kindcentrum

De Achtbaan is een Kindcentrum (KC). Dit betekent dat het kind in de vertrouwdheid en veiligheid van één gebouw bij ons terecht kan voor onderwijs en opvang.