Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat en beslist mee over het beleid van de school. In de medezeggenschapsraad worden zowel de leerkrachten als de ouders vertegenwoordigd. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, dat wil zeggen dat een besluit niet door de schoolleiding genomen kan worden zonder instemming van de MR.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Als u onderwerpen heeft ter bespreking in de MR vergaderingen spreek ons daarom aan op het schoolplein of stuur een mail naar mr@de-achtbaan.nl.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Remco Hofstede (voorzitter), Ralf Siebelt en Marcel Strijbis. De teamgeleding bestaat uit Marijke Houtman, Henk Groenesteijn en Sanne Bos (secretaris).