Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Schoolplan

Het schoolplan van KC De Achtbaan is opgesteld in samenwerking met het hele team. Samen hebben wij bepaald welke punten voor ons van belang zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Met dit document kunnen wij verantwoording over ons handelen afleggen aan de belanghebbenden. Voor de dagelijkse praktijk zien wij dit schoolplan echter veel meer als een werkplan: De leidraad die de richting aangeeft waarin de school zich de komende vier jaar gaat ontwikkelen.

Het schoolplan van 2019-2023 is met een schooljaar verlengd in verband met de wissel van schoolleider. In schooljaar 2023-2024 wordt, samen met het team, een nieuw (driejarig) schoolplan opgesteld (2024-2027).

Het schoolplan 2019-2023