Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

SKOSS

De Achtbaan is één van de zes scholen die vallen onder de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg, kortweg ‘SKOSS’.

Waar staat de SKOSS voor?

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit. Zij wil dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit. Binnen haar onderwijs wil zij zich richten op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden. De SKOSS biedt ruimte voor een eigen onderwijs en schoolconcept per school. De SKOSS wil de rol en de betrokkenheid van de ouders optimaliseren.

www.skoss.nl